Senaste utkomna forskningsrapporter

BeFo_rapport_image.PNG

Under året 2022 har nio forskningsrapporter publicerats. Rapporterna är som vanligt helt öppna och gratis...

Förankringsstag i berg och betong. Samverkan mellan förankringsstag, bruk och berg - Förstudie. BeFo rapport 168

Visualisering av borrhålsdata - överskådlig redovisning av kärnkarteringsresultat. BeFo rapport 169

Tredimensionell bergundersökning med geoelektriska och geologiska metoder. BeFo rapport 185

Verification of an instrument for non-destructive testing of cement grouted rock bolts. BeFo rapport 186

Rock and groundwater surface modelling using artificial intelligence. BeFo rapport 228

Design methods for variable-stress, variable-geology environments. BeFo rapport 229

Block erosion of unlined rock spillway canals. BeFo rapport 230

Utvärdering och tolkning av initiala bergspänningar för Stockholm och Göteborg. BeFo rapport 231

Osäkerhetsmodeller - för optimal geoteknisk resursanvändning i infrastrukturprojekt. BeFo rapport 232

______________________________________________________________________________________________

Fler publikationer kan sökas här

 BeFo_rapporter.JPG