Pågående forskningsprojekt

Forskning_pagar.PNG

- BeFo driver projekt från ren bergmekanik till mer tvärvetenskapliga projekt.

- Nyttan för branschen är fokus. 

- BeFos forskningsprojekt bedrivs av forskare vid högskolor och företag.

- Flera projekt är doktorandprojekt vid de fyra Bygguniversiteten, andra är utvecklingsprojekt.

- Till varje projekt finns en referensgrup där intressenterna följer projektet, ger råd till forskarna och bidrar till ömsesidigt informationsutbyte och resultatspridning.

Se pågående projekt 

___________________________________________________________________________________