Verksamhetsberättelsen 2019

"Bergbyggnads- och gruvbranschen står för allt mer utmanande mål som ställs från samhällets och företagens sida. Forskningen är en förutsättning för att kunna nå dessa mål."