Huvudmannaskap i BeFo

BeFos huvudmän är intressenter i bergbranschen och representerar en stor bredd. Bland huvudmännen återfinns beställare, entreprenörer, konsulter, leverantörer, gruvbolag och forskare med intresse att utveckla bergbranschen. BeFo är en del i ett kompetent och omfattande nätverk inom akademi, industri och bland anläggningsägare.

Huvudmän

AECOM
Veidekke
FUT
Telia
Implenia
BeFo - Huvudmannaskap i BeFo - ctl00_f_logo-theta-engineering-png_listimg
WSP
BeFo - Huvudmannaskap i BeFo - ctl00_f_tyrens-cmyk-black-small-png_listimg
Trafikverket
Sweco
SKB
Skanska
SGU
SGI
RISE
Ramböll
Pretec
Nitro Consult
NCC
LTU
LKAB
KTH
Geosigma
Epiroc
Chalmers
cementa
Lunds unv.
Bergab
Besab
AFRY