Svenska Bergmekanikgruppen & ISRM

Svenska Bergmekanikgruppen är svensk nationalgrupp inom ISRM - International Society for Rock Mechanics.

Ett höstseminarium brukar äga rum i november. 

Höstseminarium 2017

______________________________________________________________________________________

ISRMs uppgift är att främja forskning, utveckling och utbildning inom bergmekaniken och dess tekniska tillämpningar genom internationellt samarbete och erfarenhetsutbyte. Medlemsantalet totalt är ca 5000 från mer än 60 länder. Antalet medlemmar i Svenska Nationalgruppen (Svenska Bergmekanikgruppen) är 131 enskilda medlemmar (Individual members) och 18 stödjande medlemsföretag (Corporate members).

Gruppens uppgift är främst att ta ställning till svensk representation i ISRM-arbetet, att samverka med BeFo i planeringen av Bergmekanikdagen och diskutera andra initiativ som kan tjäna bergmekanikens utveckling i Sverige och internationellt.

Svenska Bergteknikföreningen (hemsidan kommer uppdateras i vår) svarar för gruppens sekretariat och för administrativa kontakter med ISRM, som har sitt säte i Lissabon, där den första kongressen hölls 1966.