Idéförslag

Du kan skicka ett idéförslag till BeFo. Ett idéförslag är ett förberedande steg till projektförslag.

Hur behandlas idéförslag?

Ett idéförslag till ett projekt kan skickas till alla utlysningarna under året. Programrådet diskuterar och kommenterar projektidén till förslagsställaren som kan bearbeta idéförslaget till ett projektförslag.
Projektförslaget skickas av sökanden till kommande utlysning för programrådets bedömning.  

Skicka in ett idéförslag genom att fylla i ansökningsformuläret (samma formulär som till projektförslag) och fyll i enligt instruktionerna.

Till ansökningsformuläret