Hur söka stöd till examensarbete

BeFo är positiva till exjobb inom det bergtekniska området och kan bidra med ekonomiskt stöd för köp av utrustning eller andra relevanta utlägg som kan vara svårt att få täckning för på annat sätt.

Exjobbet ska ha relevans för bergbyggnadsbranschen och BeFo och bör ligga i linje med vårt forskningsprogram
Pågående projekt inom BeFo ger också vägledning om vilken typ av forskning som BeFo stöder.

Sökinstruktioner:

1. Ansökan görs av den akademiska handläggaren och ska innehålla följande:
- en allmän beskrivning av exjobbet
- vad man söker stöd för (utrustning, utlägg och liknande)
- kortfattad (specificerad) budget över det som ansökan avser
- exjobbets tidplan
- sökandens kontaktuppgifter 
- akademiska handläggarens kontaktuppgifter och underskrift 

Ansökan skickas till eva.friedman@befoonline.org

2. BeFo beslutar om medel.
3. Medel betalas ut mot faktura från högskolan.
4. För ett exjobbet som fått stöd från BeFo ska detta nämnas i exjobbsrapporten.
5. Exjobb som har fått stöd ges ut som en traditionell exjobbsrapport på respektive högskola. BeFos publicerar rapporttiteln på hemsidan med en länk som leder till rapporten.