Hur söka medel inom ordinarie utlysningar

BeFos forskningsprogram 2017 - 2020 ligger till grund för utlysningarna. 

I programmet ges en ökad tyngd på aspekten hållbarhet för att vi i branschen ska få en helhetssyn på detta. 

1. Ladda ner senaste version av ansökningsformuläret här:
Ny version av ansökningsformuläret kommer att publiceras 1 april 2019. 
Skicka in din projektansökan senast 15 april 2019.

 A new version of the application form will be published April 1, 2019. Submit your project application no later than April 15, 2019.
Read more...

BeFo behöver bemöta branschfinansiärers ändrade krav på uppgifter som rör ansökningar för FUI-projekt. Delar av formuläret blir lika den tidigare versionen av BeFos ansökningsformuläret samtidigt som nya avsnitt tillkommer.

Planerar du att skicka in en ansökan råder vi att du förbereder denna på sedvanligt sätt men avvaktar med att fylla i ansökningsformuläret tills den kan laddas ner från hemsidan den 1 april 2019.

__________________________________________________________________________________

2. Spara dokumentet på din dator och fyll i ansökan.

- Ansökningens alla rubriker (1 – 9) ska fyllas i och utgör det formella underlag som BeFo tar ställning till, d v s de ska innehålla den nödvändiga information som behövs för bedömningen.

- Totalt antal sidor får vara maximalt 10 sidor (rubriker 1-9).  Skriv planen kort och tydligt. Vid behov kan ytterligare underlag lämnas efter rubrik 9. 

- Skriv texten direkt i de avsedda fälten. Text och bilder kan även klistras in i formulärfälten, genom att "klippa och klistra" från annan fil.

Rapportera om  du upptäck fel eller har stött på problem att lägga in text och bilder i formuläret, tack.
_______________________________________________________________________________________

3. Kryssa i det/de områden som projektförslaget avser (flera ämnesområden kan väljas).

Projektets/Idéförslagets ämnesområden:  

 
 
 

 

 

 ”BeFos injekteringsprogram 2012-2022

 

 

 

__________________________________________________________________________________

4. Ladda upp din ansökan genom att välja filen från din dator.
 

Bifoga eventuell bilaga genom att ladda upp filen från din dator, se nedan "Bifoga ansökan/bilaga".  Alla filformat är tillåtna.

Ladda upp din ansökan här:

Fyll i dina kontaktuppgifter: 

 

Sökandens namn och efternamn * 

  

Företag/Organisation *

  

E-postadress *

 

Bilaga kommer att laddas upp utöver ansökningen nedan*

   

  

Bifoga ansökan (Alla filformat är tillåtna)

 

Bifoga bilaga (Alla filformat är tillåtna)

 
 

5..

 

 ____________________________________________________________________________________

BeFos Forskningsråd kommer att behandla ansökningar inkomna t.o.m. 30 dec. 2018 i januarimötet 2019. Slutligt besked för beviljade projekt meddelas den sökande senast under april 2019.