Hur söka medel inom ordinarie utlysningar

BeFos forskningsprogram 2017 - 2020 ligger till grund för utlysningarna. 

I programmet ges en ökad tyngd på aspekten hållbarhet för att vi i branschen ska få en helhetssyn på detta. 

1. Ladda ner senaste version av ansökningsformuläret här:
På svenska / In English

__________________________________________________________________________________

2. Spara dokumentet på din dator och fyll i ansökan.

- Ansökningens alla rubriker (1 – 9) ska fyllas i och utgör det formella underlag som BeFo tar ställning till, d v s de ska innehålla den nödvändiga information som behövs för bedömningen.

- Totalt antal sidor får vara maximalt 10 sidor (rubriker 1-9).  Skriv planen kort och tydligt. Vid behov kan ytterligare underlag lämnas efter rubrik 9. 

- Skriv texten direkt i de avsedda fälten. Text och bilder kan även klistras in i formulärfälten, genom att "klippa och klistra" från annan fil.

Rapportera om  du upptäck fel eller har stött på problem att lägga in text och bilder i formuläret, tack.
_______________________________________________________________________________________

3. Kryssa i det/de områden som projektförslaget avser (flera ämnesområden kan väljas).

Projektets/Idéförslagets ämnesområden:  

 
 
 

 

 

 ”BeFos injekteringsprogram 2012-2022

 

 

 

__________________________________________________________________________________

4. Ladda upp din ansökan genom att välja filen från din dator.
 

Bifoga eventuell bilaga genom att ladda upp filen från din dator, se nedan "Bifoga ansökan/bilaga".  Alla filformat är tillåtna.

Ladda upp din ansökan här:

Fyll i dina kontaktuppgifter: 

 

Sökandens namn och efternamn * 

  

Företag/Organisation *

  

E-postadress *

 

Bilaga kommer att laddas upp utöver ansökningen nedan*

   

  

Bifoga ansökan (Alla filformat är tillåtna)

 

Bifoga bilaga (Alla filformat är tillåtna)

 
 

5..

 

 ____________________________________________________________________________________

BeFos Forskningsråd kommer att behandla ansökningar inkomna t.o.m. 30 dec. 2018 i januarimötet 2019. Slutligt besked för beviljade projekt meddelas den sökande senast under april 2019.