Disputationer

Välkomna att anmäla dig till aktuella disputationer inom ämnet bergteknik och bergmekanik:

“On the measurement and application of cement grout rheological properties”

Licentiand: Tafadzwa John Shamu

Ämnesområde: Byggvetenskap, inriktning Jord- och bergmekanik

Opponent: Associate professor Johan Funehag/LTU

Handledare: Ulf Håkansson/Skanska, Johan Wiklund/RISE, Stefan Larsson/KTH

Datum & Tid: 12 juni kl. 13.00

Plats:  KTH, Brinellvägen 23,  Sal B26,

Avhandlingen kan laddas ner här

_______________________________________________________________

"Geometrical controls on spectral induced polarization in time and frequency
domain"

DoktorandSara Johansson 

Huvudhandledare: Prof. Torleif Dahlin

Opponent:  Professor Andreas ìØeller, Tyskland

Daum & Tid: 29 mars 2019 kl. 10:15

Plats: hörsal E:8, E-huset, Ole Römers väg 3, Lunds Tekniska högskola LTH,
Lund.

Sara Johansson är doktorand vid inst. för Teknisk Geologi, Lunds Tekniska Högskola

Anmäl deltagande till: Cecilia Mildner 

The summary can be downloaded here

________________________________________________________________________________________

"Advancements in acquisition, processing and modelling of time-domain induced polarization tomography" 

DoktorandPer-Ivar Olsson 

Examinatorskommitté:
Prof. Bülent Tezkan, Institut für Geophysik und Meteorologie, Universität zu Köln Associate Prof. Majken Looms, Geologisk Institut, Københavns Universitet Prof. Mats Gustafsson, Elektro- och informationsteknik, Lund University Prof. Maria Sandsten, Matematisk statistik, Lund University (stand-by).

Huvudhandledare: Prof. Torleif Dahlin

Opponent: Prof Myriam Schmutz, INP, Université Bordeaux

Daum & Tid: 30 november 2018 kl. 10:15

Plats: Sal V:B, V-huset (Civil Engineering Building), John Ericssons väg 1, Lunds Universitet

Per-Ivar Olsson är doktorand vid inst. för Teknisk Geologi, Lunds Tekniska Högskola

Anmäl deltagande till: Cecilia Mildner 

The thesis can be downloaded here

_______________________________________________________________________________________

"Risk Assessment of Groundwater Drawdown in Subsidence Sensitive Areas"

DoktorandJonas Sundell

Examinator: Doc. Jenny Norrman, avdelningen för geologi och geoteknik

Huvudhandledare: Prof. Lars Rosén, avdelningen för geologi och geoteknik

Opponent: Prof. Jens Christian Refsgaard, Geological Survey of Denmark and Greenland

Daum & Tid: 26 oktober 2018 kl. 10:00 

Plats: Hörsal SB-H3, Sven Hultins gata 6

Jonas Sundell är doktorand vid inst. för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

avdelningen för geologi och geoteknik, Chalmers.

Läs mer