Seminarium - Förstärkt bergmekanisk verklighet (AR)

Deltagare i seminariet den 4 feb 2020

 ”Det finns ett stort intresse för AR inom bergsbranschen och workshopen är ett första steg för att definiera behovet av AR inom bergsmekanik”.

Förstärkt bergmekanisk verklighet (AR) diskuterades ur många olika perspektiv under en workshop den 4 februari 2020. Deltagarna fick, utöver att arbeta i grupper, lyssna till inspirerande föredrag om vad AR kan användas till. Föredragshållare var Robert Ylitalo (CGI), Tobias Kampmann (LTU) och Kristofer Björkström (Bjorkstrom Robotics AB). Catrin Edelbro summerade workshopen med uttrycket: ”Det finns ett stort intresse för AR inom bergsbranschen och workshopen är ett första steg för att definiera behovet av AR inom bergsmekanik”.

Se  projektbeskrivningen