Styrelse och arbetsutskott

Svenska Bergteknikföreningens styrelse

Robert Sturk, ordförande
Beatrice Lindström, vice ordförande
Johanna Holmsten
Mats Rohlen
Jan Kläre
Göran Tuomas
Martin Malmsten
Rebecca Hellby
Per Holmberg
Jörgen Crilén
Daniel Johansson
Ingemar Haslinger

Mandattiden i styrelsen är 3 år och kan förnyas med ytterligare 3 år.

Styrelsen sammanträder tre-fem gånger per år.

Arbetsutskotten: 

Fredrik Von Weisz, ORDF BYM
Henrik Ittner
BYM
Rebecca Hellby BYM
Johanna Gottlander BYM
Jekatarina Jonsson BYM
Jan Kläre BERGDAGAR
Fredrik Johansson, ORDF BERGDAGAR
Jonny Sjöberg BERGDAGAR
Berglind Sveinsdottir BERGDAGAR
Carl Johan Gårdinger INT
Donald Jonson INT
Björn Unnerstad INT
Beatrice Lindström INT
Malin Lestander, ORDF INT
Tommy Elisson UTB
Johan Funehag UTB
Johan Spross, ORDF UTB
Linnea Hedenberg Muje UTB
Daniel Johansson UTB

 

 

Adjungerade i styrelsen:

Per Tengborg, BeFo
Therese Lindgren, SBTF, kanslichef
Eva Friedman, BeFos Kansli