Ansök om medlemskap

Ansokningar.jpg

Här kan du göra en ansökan om medlemskap i Svenska Bergteknikföreningen. Årsavgiften för Svenska Bergteknikföreningen är 7500 kr, fördelat på en medlemsavgift på 750 kr och en serviceavgift på 6750 kr. Serviceavgiften är en avdragsgill kostnad där det tillkommer moms på 1687,5 kr, (totalt 9187,5 kr inkl moms).
Vi kommer kontakta er så fort vi kan när anmälan är gjord.

Vid eventuella frågor, kontakta info@svbergteknik.se

Fyll i dina uppgifter:

 

Företag/organisation*
 

Namn på kontaktperson på företaget*
 

E-post till kontaktperson på företaget*
 

Telefonnr. till kontaktperson*
 

E-post för informationsutskick (om annan än ovan)
 

Företagets adress*
 

Företagets faktureringsadress*
 

Fakturamärkning*
  

Kort information om företaget*