Working Groups

För att nå ITA mål har det upprättats ett antal internationella arbetsgrupper för att studera, utreda och rapportera kring specifika ämnen.

Information om de olika arbetsgrupperna finns att läsa på ITA (länk) och publicerade rapporter från de olika arbetsgrupperna hittar du under följande länk

Uppdatering från de svenska representanterna i ITA Working Groups den 5e september 2018 kan du läsa här.

För att kunna förverkliga Svenska Bergteknikföreningen och Internationella utskottets syfte behöver föreningen hjälp av sina medlemsföretag och dess anställda genom deras engagemang i ITA workning group. 

För närvarande deltar nedanstående personer i de olika arbetsgrupperna men alla som vill är välkomna att delta. 

   ITA Workning group  Svensk medlem
 WG2 Research Per Tengborg, BEFO
 WG3 Contractual practices in underground Thomas Dalmalm, Trafikverket
 WG5 Health and safety in works  -
 WG6 Maintenance and repair of underground Erik Stål, Trafikverket
 WG9 Seismic effects   -
 WG11 Immersed and floating tunnels Stein Kleiven, Trafikverket
 WG12 Sprayed concrete use Anders Ansell, KTH
 WG14 Mechanisation of excavation Robert Sturk, Skanska
 WG15 Underground and environment Donald Jonson, Nitroconsult
 WG17 Long tunnels at great depth Mattias Roslin, Trafikverket
 WG19 Conventional tunnelling Magnus Felldin, Implenia 
 WG20 Urban problems – underground solutions   -
 WG21 Life cycle asset management   -
 WG22 Information Modelling in Tunnelling Mats Svensson, Tyréns
Jan Thorén, Trafikverket 

Vad innebär det att arbeta i en ITA Working group och vad förväntas av dig?

Det som förväntas av dig som medlem i en ITA working group (WG) är att

·       delta i WGs arbete,

·       återkoppla WGs arbete till Internationella utskottet. 

Att delta i WGs arbete innebär att du närvarar på möten som hålls i anslutning till World Tunnelling Congress (WTC). Att vara aktiv i WGs kan innebära granskning av texter eller att skriva texter till rapporter som WG tar fram. Arbetstiden som du lägger ner kan variera från bara ett par timmar till väldigt många timmar, det är upp till dig hur engagerad du vill vara.

Återkopplingen till Internationella utskotten består i att en gång per år, vanligtvis under september,

·       delge vad som har hänt inom WG under det senaste året, samt

·       vad som är planen/målet med arbetet inom WG framöver. 

Återkopplingen kan även vara behovsstyrt och ske när det uppstår frågor där du behöver stöd eller input från Svenska Bergteknikföreningen/internationella utskottet.

Vad får du och din arbetsgivare ut av allt detta?

Du har väldigt stor möjlighet att påverka vad som tas fram i WG. Frågan som du måste ställa dig är hur du, ditt företag och den svenska industrin skulle gynnas av arbetet som görs i den WG som du är aktiv i.

Du kommer även att vidga ditt nätverk där du får dra lärdom från andra länder och industrier samtidigt som du bidrar med din erfarenhet från den svenska industrin och knyter många bra kontakter inför framtida arbeten.

Ersättning

Svenska Bergteknikföreningen har i dagsläget inga finansiella medel att ersätta representanternas deltagande i WG. Därför ska deltagande alltid förankras hos din arbetsgivare, då det är respektive arbetsgivaren som står för tid och kostnader som uppkommer i samband med arbete i WG.  

Låter det intressant?

Kontakt Internationella utskottet: svbergteknik.internationell@gmail.com

Topic Family Name, Given name
WG2 Research Per Tengborg
WG 3 Contractual practices in underground
construction
Thomas Dalmalm
WG 5 Health and safety in works Per Vedin
WG 6 Maintenance and repair of underground
structures
Erik Stål
WG 9 Seismic effects -
WG 11 Immersed and floating tunnels Stein Kleiven
WG 12 Sprayed concrete use Anders Ansell
WG 14 Mechanisation of excavation Robert Sturk
WG 15 Underground and environment Donald Jonson
WG 17 Long tunnels at great depth Mattias Roslin
WG 19 Conventional tunnelling  
WG 20 Urban problems – underground solutions -
WG 21 Life cycle asset management  
WG 22 Information Modelling in Tunnelling Mats Svensson