ITA Young members

Huvudmålet med gruppen är att vara en plattform för tekniskt nätverk bland de yngre verksamma och studenter inom tunnel och undermarksindustrin


Svenska bergteknikföreningen är aktiva inom ITA Young members via BYM