Årsmöte

I samband med den årliga Bergmekanikdagen i mars hålls ett årsmöte då styrelsen röstas och väljs för kommande verksamhetsår.

Årsmötet hålls direkt efter Bergmekanikdagen och är öppet för alla (även icke medlemmar) att delta i. Deltagarna får relevant information om ISRM, aktuella frågor som berör medlemmarna i Sverige diskuteras och förslag på aktiviteter för medlemmarna kan föreslås.