Bergmekaniska utmaningar under 10 år i samband med bygget av Citybanan

Svenska Bergmekanikgruppens höstseminarium hölls den 7 november 2016 med Trafikverket som medarrangör. 

____________________________________________________________________________________________

Nästa seminarium för Svenska Bergmekanikgruppens medlemmar kommer att äga rum i november 2017 och programmet kommer att publiceras här efter sommaren.