Bergmekaniska utmaningar under 10 år i samband med bygget av Citybanan

Svenska Bergmekanikgruppens höstseminarium hölls den 7 november 2016 med Trafikverket som medarrangör.