Utlysningar och återrapportering av avslutade projekt

Medel till att driva forskningsprojekt, utveckling och innovation inom området bergteknik kan sökas hos BeFo. 

OBS: Ansökningarna ska relatera till BeFos forskningsprogram för 2017-2020. Projektansökningsformuläret är uppdaterat och senaste versionen från mars 2017 är den som ska fyllas i av sökande.

Kommande datum för inlämning av projektförslag eller projektidéer är:

2017-12-30
2018-04-09
2018-09-03
2018-12-29

 

Om BeFos utlysningar

BeFo efterlyser nya intressanta forskningsprojektförslag! Vi hänvisar till BeFo FUI-program 201...

Läs mer

Vad kan sökas?

Medel till att driva forskningsprojekt, utveckling och innovation inom området bergteknik kan söka...

Läs mer

Hur söka medel inom ordinarie utlysningar

Pågående utlysning stänger den 30 december 2017. 1

Läs mer

Hur söka stöd till examensarbete

BeFo är positiva till exjobb inom det bergtekniska området och kan bidra med ekonomiskt stöd för k...

Läs mer

Idéförslag

Du kan skicka ett idéförslag till BeFo. Ett idéförslag är ett förberedande steg till projektförsla...

Läs mer

Villkor och regler

Till varje beviljat projekt följer en formell beställning

Läs mer

Rapportering av projekt

Avslutade forskningsprojekt redovisas i en rapport samt en "kortversion" som projektutföraren sk...

Läs mer