Sweden Underground

Sweden Underground - ett skyltfönster för svensk ingenjörskonst.

Boken och hemsidan publiceras med syftet att sprida kunskap om nyttan och betydelsen av undermarken som resurs inom hållbart samhällsbyggande och ge en helhetsbild av undermarksbyggande i Sverige.

Booken och hemsidan “Sweden Underground” är ett sambarbete mellan Stiftelsen Bergteknisk Forskning (BeFo), Trafikverket, SKB och Partners.

"Sweden Underground" kommer att publiceras på engelska och vänder sig till en bred internationell och svensk målgrupp bestående av samhällsplanerare, ingenjörer, forskare och studenter.  

Metoder, material och maskiner, forskning och kunskapsutveckling samt framtidens undermarksprojekt  behandlas också.  I bokens huvudkapitel beskrivs fler än 30 olika anläggningar under mark där en bred överblick av vår världsledande kompetens inom undermarksbyggande och bergteknik ges. Några exempel är: Citybanan i Stockholm, Gaslagret Skallen, Halmstad , Henriksdals reningsverk i Stockholm, Tunnelbanedepån i Norsborg, Dalhalla Friluftsteater och CLAB i Oskarshamn.

 
Vill ditt företag synas i boken och / eller på hemsidan -
Se erbjudande om Partnerskap här

Vill du förköpa exemplar av boken eller enbart annonsera i boken - Se erbjudande om Early Bird här
 

Sweden_Underground.PNG