Sweden Underground - Rock Engineering and How it Benefits Society

Boken och hemsidan publiceras med syftet att sprida kunskap om nyttan och betydelsen av undermarken som resurs inom hållbart samhällsbyggande och ge en helhetsbild av undermarksbyggande i Sverige.

Besök hemsidan

Beställ boken här

Booken och hemsidan “Sweden Underground” är ett sambarbete mellan Stiftelsen Bergteknisk Forskning (BeFo), Svenska Bergteknikföreningen , Trafikverket, SKB och Partners.

"Sweden Underground"publiceras på engelska och vänder sig till en bred internationell och svensk målgrupp bestående av samhällsplanerare, kommuner, arkitekter och beslutsfattare som vill orientera sig i ämnet och upptäcka de möjligheter som undermarksbyggande erbjuder. Motsvarande mottagare utanför Sverige är också viktiga målgrupper.  

Metoder, material och maskiner, forskning och kunskapsutveckling samt framtidens undermarksprojekt  behandlas också.  I bokens huvudkapitel beskrivs fler än 30 olika anläggningar under mark där en bred överblick av vår världsledande kompetens inom undermarksbyggande och bergteknik ges. Några exempel är: Citybanan i Stockholm, Gaslagret Skallen, Halmstad , Henriksdals reningsverk i Stockholm, Tunnelbanedepån i Norsborg, Dalhalla Friluftsteater och CLAB i Oskarshamn.

  Omslaget.PNG