Forskningsprogram 2017-2020

Bergteknisk Forskning - Forskningsprogram 2017-2020 - ctl00_cph1_pageImg

BeFos forskningsprogram ligger till grund för de årliga utlysningarna

Projektansökningar till BeFo kan skickas t.o.m. 6 september 2020

Medel till forsknings- och utvecklingsprojekt söks genom att fylla i BeFos ansökningsformulär.

Ladda ner senaste versionen av ansökningsformuläret här. Download the latest version of the application form.

A new version of the application form will be published  in English later.  Read more...

_______________________________________________________________________________________________

Programmet innehåller en ökad tyngd på aspekten hållbarhet för att vi i branschen ska få en helhetssyn på detta. Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet inklusive säkerhet och arbetsmiljö är genomgripande och av största betydelse för branschens och samhällets utveckling. De ses dock inte primärt som egna forskningsområden utan som aspekter som är av hög relevans för samtliga åtta mer fackinriktade forskningsområden. Aspekterna ska därför alltid analyseras, beaktas, belysas eller på annat sätt behandlas inom varje forskningsprojekt. 

Forskningsområdena/Research programme topics

  1. Undermarksplanering/Planning of Underground Space
  2. Byggprocessen/The Building process
  3. Undersökning och karakterisering under planering, genomförande och drift/Investigations and characterization for planning, construction and operation
  4. Bergförstärkning och dimensionering/Rock support and design  
  5. Tätning samt vatten- och frostsäkring. Specifikt avseende injektering: se BeFos injekteringsprogram. 
    /Sealing and handling of water and ice. For Sealing using grouting - Refer to specifically designed program "BeFo Grouting Program 2012-2022", (in Swedish)
  6. Berguttag och gruvbrytning/Rock and mining excavation  
  7. Drift och Underhåll/Operation and maintenance  
  8. Material – funktion och beständighet/Materials – function and longevity 

BeFo injekteringsprogram 2012 – 2022 / BeFo Grouting Program 2012-2022 (in Swedish)

För tätning med hjälp av injektering finns sedan tidigare ”BeFos injekteringsprogram – Kompetensuppbyggnad och forskning 2012-2022” som i helhet beskriver behov och förslag till insatser specifikt inom berginjektering. 

Programmet utgör BeFos satsning på utveckling av kunskap och teknik för berginjektering under åren 2012 – 2022.

Forskning om berginjektering har funnits med i BeFos program sedan 1980-talet. Under denna tid har forskningen fört ämnet från svartkonst, som det en gång myntades av Carl-Olof Morfeldt, till en ingenjörsvetenskap med komponenter från många områden – geologi, geohydraulik, materialvetenskap, reologi och produktionsteknik. 

Omsättningen i praktiken har dock släpat efter vilket till del beror på att viktiga frågor fortfarande finns att lösa.