InfraSweden2030

Informationsmöte om ny utlysning – 6 okt 2016: ”Ökad produktivitet i transportinfrastrukturen”.  

Den 6 oktober 2016 hälsar InfraSweden2030 dig välkommen till ett informationsmöte om sin nya utlysning men också för att knyta värdefulla kontakter för framtida samarbeten.

InfraSweden2030

InfraSweden2030 är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsningar på strategiska innovationsområden.

Målsättningen med InfraSweden2030 är att göra Sverige världsledande i att skapa smarta, innovativa och hållbara lösningar inom transportinfrastrukturområdet. Verksamheten bedrivs till stor del genom utlysningar men även genom enskilda projekt. Den årliga budgeten ligger på mellan 15-25 MSEK vilken ska motfinansieras med lika mycket.

Utlysningen

Syftet med utlysningen är att utveckla lösningar för effektivare planering, industriella processer, funktionella krav på produkter samt bättre affärs- och upphandlingsformer inom transportinfrastrukturen. För bättre samhällsnytta ska lösningarna vara effektiva och hållbara ur ett samhällsperspektiv samt ge leverantörsmarknaden affärsmässiga förutsättningar.

Anmäl dig här / Läs mer