Vidareutvecklingen av Äspölaboratoriet

Ett initiativ till att utveckla och anpassa SKBs laboratorier till ett nationellt forskningslaboratorium för bergbranschen har tagits av SKB, Oskarshamn kommun och regionförbundet i Kalmar län. 

Finansieringen ska sökas från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), Småland & Öarna 2014 – 2020.

BeFo ser initiativet som en unik möjlighet för bergbranschen att bedriva forskning och utveckling i en anläggning där geologin är mycket väl utforskad och dokumenterad samt har en väl utbyggd infrastruktur. SKB och BeFo har med deltagande av intresserade huvudmän utformat en intresseförklaring med förslag till forskningsområden inom infrateknik.
Ansökningen till Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) kommer att inlämnas av Regionförbundet under första kvartalet 2016. 

BeFos styrelse har undertecknat ett stödbrev till initiativet som kommer att bifogas den formella ansökningen. Stödbrev från BeFos enskilda huvudmän emotses gärna och kommer utgöra värdefulla handlingar i beslutsunderlaget.
Underlag för stödbrev från huvudmännen har tagits fram och kontakta gärna Mats Ohlsson på SKB så får ni ta del av det.

Projektering och planering
Om beslutet blir positivt kan det bli aktuellt att utföra planering och projektering för den föreslagna anpassningen av Äspölaboratoriet  och vi hoppas BeFos huvudmän skulle vara intresserade av att medverka i detta. 

Vill du veta mer kontakta Per Tengborg, forskningsdirektör på BeFo.