Kommittéer

EFEE har 9 kommittéer som möts i samband med vår- och höstrådsmötena i så kallade Council meetings.

En gång per år hålls ett årsmöte s,k AGM, Annual General Meeting.

Kommitteér:

  • Constitution/Konstitution
  • Audit/Finans och revision
  • Election/Val
  • Membership and marketing/Medlemskap och marknadsföring
  • Newsletter/Nyhetsbrev
  • Conference/Konferens
  • EU-directive/EU-direktiv
  • Shotfirer/Sprängutbildning
  • Environmental/Miljö

Om man är medlem  i EFEE kan man medverka och delta i dessa kommitteér.

Nuvarande representanter i EFEE