Verksamhetsberättelsen 2019

Omslagsfoto: Kari Korhonen, YIT. Botniabanan, Åskottstunneln Södra mynning.

BeFos Verksamhetberättelse 2019: "Bergbyggnads- och gruvbranschen står för allt mer utmanande mål som ställs från samhällets och företagens sida. Forskningen är en förutsättning för att kunna nå dessa mål."