Stiftelsens styrelse


Styrelseledamöterna väljs på BeFos Årsmöte i april och sammanträder fem gånger/år. Styrelsen driver stiftelsens strategiska frågor och beslutar bl. a. om vilka forskningsprojekt som skall finansieras.

Ledamöter:

Thomas Dalmalm, Trafikverket, Ordförande

Patrik Vidstand, SKBVice ordförande

Ulf Possfelt, WSP Sverige

Robert Sturk, Skanska                                                                 

Lars Senf, Epiroc

Britt-Mari Stöckel, LKAB

Joacim Tingstorp, NCC Sverige

Mårten Frumerie, FUT

Huvudmän

AFRY
SGI
RISE
Epiroc
Pretec
Nitro Consult
Stiftelsen Bergteknisk Forskning - Stiftelsens styrelse - ctl00_f_golder-ny-logo-2018-png_listimg
WSP
SGU
Stiftelsen Bergteknisk Forskning - Stiftelsens styrelse - ctl00_f_tyrens-cmyk-black-small-png_listimg
Geosigma
LKAB
Trafikverket
TeliaSonera
Sweco
SLL
SKB
Skanska
Sika
Ramböll
NCC
LTU
KTH
Chalmers
cementa
Lunds unv.
Bergab
Besab