24 oktober
Skanska, Warfvinges väg 25, Stockholm
30/30
0 kr

Workshop 24 oktober - AMA- Bergschakt

Just nu pågår ett BeFo-projekt ” Revidering av AMA Bergschakt- En förstudie” med syfte att identifiera frågeställningar och problem inom kapitel CBC, bergschakt. Målet är att skapa bra förutsättningar för en mer omfattande revidering av CBC kapitlet i kommande AMA.

PROGRAM
 (
Seminariet är nu fullbokat!)
Läs mer om workshopen här

Hitta till Skanska