24 oktober
Skanska, Warfvinges väg 25, Stockholm
18/30
0 kr

Workshop 24 oktober - AMA- Bergschakt

Just nu pågår ett BeFo-projekt ” Revidering av AMA Bergschakt- En förstudie” med syfte att identifiera frågeställningar och problem inom kapitel CBC, bergschakt. Målet är att skapa bra förutsättning för en mer omfattande revidering av CBC kapitlet i kommande AMA.

Läs mer om workshopen här

OBS!  "Först till kvarn” gäller då antalet platser är begränsat. 
Sista dag för anmälan: 16 oktober.