Aktuellt • Bergdagarnas App

  Svenska Bergteknikföreningen - Aktuellt - ctl00_cph1_pg1184_exewsimg

  Vi kommer även i år att använda oss av appen MeetApp Event där vi samlat all information om programmet för Bergdagarna. Du kommer även att kunna rösta på bästa monter och föredrag och skicka in frågor till talarna.

  Ladda ner appen MeetApp Event i App store/Google Play, ange eventkod berg2019 och aktivera eventet!

  iTunes App Store
  https://itunes.apple.com/se/app/meetapp-event/id1103633516?mt=8

  Google Play

  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobilizeit.meetapp_event

  (Du som har appen sedan tidigare och har kvar Bergdagarna 2018 väljer ’Byt event’ längst ner i menyn och aktiverar det nya eventet).

 • Proceedings Bergdagarna 2019

  Bergmekanikdagen 19 mars:

  Skriftliga föredragen (klicka på rubrikerna):

  Guest lecturer: UNDERGROUND CONSTRUCTION, GEOLOGY AND GEOTECHNICAL RISK Läs här ENG_1.PNG

  Standardisering av mätningen av inträngningsförmåga och reologi av cementbaserade bruk (två artiklar)
  Läs här

  • Icke-Newtonsk strömning av injekteringsbruk i enskilda råa sprickor Läs här ENG_1.PNG

  Cementbaserade injekteringsmedels reogram: instabilt flöde och inverkan på injektering Läs här ENG_1.PNG

  • Tunnelproduktionsdata i Chaos Läs här

  • BEFO-MEDLEYKortpresentationer av sju forskningsprojekt inom BeFo - 
   Sammanfattningar

   • Hur ska bergbyggande kunna inkluderas i Eurokod 7? Läs här

    • 3D diskret elementmodellering av dynamiska brott i samband med förkastningsrörelser: en tillämpning vid säkerhetsbedömningen av ett slutförvar för använt kärnbränsle Läs här ENG_1.PNG

    • Bergmekaniska analyser för stationsutrymmen för ny tunnelbana Akalla-Barkarby Läs här

    Geofysik för bättre bergmodeller – bidrag till tunnelbaneprojektet i Stockholm (TNG) Läs här 

   • Geofysisk kartläggning av sedimentdjup och strukturer i berg under vatten i Stockholm Läs här

   • Användning av GroundProbe GML LiDAR scanner för att mäta cementerad återfyllning i samband med igensättning Läs här ENG_1.PNG


   • Bergteknikdagen 20 mars

    • Optimering under borrning - autonom styrning av borrparameter Läs här ENG_1.PNG

     • Drönarbaserad undersökning av bergslänter – erfarenheter och potential i 3-dimensionell geodata Läs här 

    • Ventilation on demands effekt på energibesparing och för kontroll av luftkvalitet i Serra Grande gruvan, Brasilien Läs här ENG_1.PNG

    • Jakten på en bättre lösning för mekaniserad bultning i svåra bergförhållanden
     Läs här

     • Korrekt ersättning av kostnader vid TBM drift– en ny modell baserad på TBM data 
      Läs här ENG_1.PNG

     • 4 Dubbelsköld TBM maskiner för hårt berg i bruk på Oslo Follo Line projektet – Projektutmaningar och TBM lösningar Läs här ENG_1.PNG

      • Norrbotniabanan – en tunnel och bergskärningar för framtidens järnväg Läs här 

       • Ulvesund och upplösningen på ett 115 år gammalt släntstabilitetsproblem Läs här
         
       • Juridiska aspekter av skyddszoner runt tunnelanläggningar Läs här

        PECCS Läs här (artikel på svenska, muntlig presentation på engelska) ENG_1.PNG

       • Ökat fokus på betongsprutning - olika operatörscertifieringar i världen Läs här ENG_1.PNG

       • Lägesrapporter, se sammanfattningr:
       • SLIM – ett europeisk forskningsprojekt inom gruvteknik

       • Sprängning med trådlöst initieringssystem (webgen) i Finland

        Lägesrapport Anneberg-Skanstull tunnel

        Lägesrapporter från stora Projekt: presenteras muntligt 
 • Anmälningsinformation

  Svenska Bergteknikföreningen - Aktuellt - ctl00_cph1_pg1008_exewsimg

  Plats: Münchenbryggeriet, Stockholm.
  Ingång från Torkel Knutssonsgatan 2.

   

  Avgift: I avgiften ingår heldagsprogram på Münchenbryggeriet inkl. kaffe o lunch. Moms tillkommer.

  Möjlighet finns att anmäla sig till båda dagarna till ett fördelaktigt pris - välj då 2-dagarspaketet.

  Medlemspriser gäller för anställda i företag som är medlemmar i Svenska Bergteknikföreningen eller huvudmän i BeFo.

  Dag 1 (Bergmekanikdagen 19/3) ingår mingelbuffé i avgiften.
  Dag 2 (Bergteknikdagen 20/3) ingår konferensmiddag med underhållning på Grand Hotel, Vinterträdgården, i avgiften.

  Studerande: ingen avgift på konferensdagarna. Mingelbuffé ingår på Bergmekanikdagen 19/3. Middag ingår inte på Bergteknikdagen 20/3.

  Deltagaravgifter:

  Deltagaravgifter.PNG

  Fakturering:  Avgiften faktureras företaget. Moms tillkommer. Betalningsvillkor 20 dagar.   

  Anmälan efter den 4 mars kommer att extradebiteras med 350 kr.
  Anmälningsdatum har passerat.

  Konferensapp (uppdaterad för både I Phone & Android)där kommer du att hitta all programinformation samlad. 

  Dokumentation: Artiklarna finns på hemsidan för läsning och nedladdning.
  USB och tryckta proceedings utgår pga. låg efterfråga och miljösynpunkt.

 • Utställning

  Svenska Bergteknikföreningen - Aktuellt - ctl00_cph1_pg987_exewsimg

  Utställningen Bergdagarna 2019 är fulltecknad.

  Medverkande utställare & hallskiss - se här

  __________________________________________________________________________________

  Utställare vid Bergdagarna - synligör ditt företag inför samlad målgrupp:

  • Etablerad mötespunkt med stark tradition
  • Exponera och profilera företaget
  • Träffa kunder och etablera nya kontakter
  • Lyssna på föredragen
  • Möjligheter till dialog inför rekrytering
  • Utställare från Sverige, Norden och Europa
  • Möjlighet att synas lite extra
  - bli partner eller sponsor

  För hela erbjudandet och frågor, kontakta Omnium. Kontaktuppgifter hittar du här

 • Bästa examensarbete

  I syfte att stimulera studerande att intressera sig för bergmekanikområdet, och senare arbeta med bergmekanik i framtida yrkesliv, utlyser Svenska Bergmekanikgruppen ett årligt stipendium på 7 000 SEK. Priset kommer att utdelas till den student eller de studenter vid svenskt universitet eller teknisk högskola med civilingenjörsexamen alt. MSc-examen, som under det gångna kalenderåret presterat ett examensarbete av hög kvalitet där fokus ligger på bergmekanik (ämnesområdesmässigt samma område som brukar täckas av bergmekanikdagens föredrag).

  Handledare (eller examinator/professor) på institutionen är den som nominerar examensarbeten till tävlingen.

  Utnämning: Vinnaren kommer att koras på Bergdagarna (Bergmekanikdagen) i Stockholm där vinnaren tar emot priset personligen. 
  Arbetet presenteras kort (5 minuter) och ex.jobbsrapporten läggs ut på Svenska Bergteknikföreningens hemsida för dem som vill fördjupa sig och läsa mer. 

  Vinnare 2019 av Bergmekanikdagens pris för Bästa Examensarbete 2018:

  Sara Suikki, Luleå tekniska universitet 
  "Numerical Modelling Study of Low-rise Mining at the Tara Mine"

   S._Suikki.PNG         Diplom_2019.PNG

  ______________________________________________________________________________________ 


  2017: Simon Krekula/LTU (utdelning 2018)
  “Evaluation of the rock support system subjected to dynamic loads in Kiirunavaara”     
  2016: Diego Alcalá Perales/KTH (utdelning 2017)

  "Spatial variation in uplift pressure and correlation with rock mass conditions under two buttress dams: A case study of Ramsele and Storfinnforsen dams". 

  2015: Simon Nikolaev/KTH (utdelning 2016)
  "Evaluation of high pressures in grouting using RTGC – a case study"

  2014: Brynjólfur Ásgeir Brynjólfsson/KTH (utdelning 2015)
  “Evaluation of the Grouting Methodology used in the Stockholm City Line Project”

  2013: Johan Skott/Luleå Tekniska Universitet (utdelning 2014)
  ”Focal mechanisms and seismic moment tensors of seismic events
  in Kirunavaara Mine”.

  2012: Erik Storvall/Luleå Tekniska Universitet (utdelning 2013)
  ”Rill Mining in Dammsjön – numerical Analysis of Future Mining”.

 • Bergdagarna 2018

  Svenska Bergteknikföreningen - Aktuellt - ctl00_cph1_pg848_exewsimg

   Publik_Bergteknikdagen_2018.PNG

  Program Bergmekanikdagen 20 mars 

  Program Bergteknikdagen 21 mars